Posts Tagged ‘Berlin’

MARC SECARA GROUP

März 18, 2014

Marc Secara Group bei der Verleihung des Kulturgroschen an Kulturstaatsminster a.D. Bernd Neumann
geschl. VA

Marc Secara Group

Januar 30, 2014

gesch. VA Firma Dussmann

Marc Secara Group

September 21, 2011

Marc Secara Group – (geschl. VA)
Prof. Wolfgang Köhler -. Piano
Prof. Jonas Schoen – Sax
Andreas Henze – Bass
Kai Schönburg – Drums